Ετήσια Γενική Συνέλευση 2016

Added: 2016-02-29 15:55:21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΧ
Λευκωσία, 16 Μαρτίου 2016

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) σας καλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, στις 17.00 π.μ., στην αίθουσα Αφροδίτη του ξενοδοχείου Κλεοπάτρα.

 

Η Ημερήσια Διάταξη με βάση το Καταστατικό (Άρθρο 13), έχει καθοριστεί ως εξής:

Ημερήσια Διάταξη:


1. Απολογισμός δράσης ΔΣ της ΠΕΕΧ για το έτος 2015, από Πρόεδρο ΠΕΕΧ, Δρ Χριστίνα Βαλανίδου
2. Οικονομική Έκθεση για το 2015: Ταμίας ΠΕΕΧ, Λεόντιος Φιλοθέου
3. Παρουσίαση ζητημάτων σχετικών με το Νόμο Χημικών: Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής, Δρ Κωστάκης Φούρναρης
4. Σύντομη Ενημέρωση από Εκπρόσωπο Τμήματος για την Δράση τους

  • Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
  • Τμήμα Νέων Χημικών

5. Οποιοδήποτε θέμα εγγραφεί από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.1 του Καταστατικού, μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2016 (στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chemistry.org.cy)
6. Γενική Συζήτηση

Το ΔΣ θεωρεί σημαντική την παρουσία των συναδέλφων καθώς τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Χημικοί στους διάφορους τομείς έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα με την παρούσα οικονομική κρίση. Είναι καθοριστικής σημασίας η επαναδραστηριοποίηση συναδέλφων που για διάφορους λόγους δεν συμμετείχαν για αρκετό καιρό στις δραστηριότητες της ΠΕΕΧ.


Ελπίζουμε στη προσέλευση νέων χημικών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Σημειώνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η επαναδραστηριοποίηση του τμήματος νέων Χημικών, που θα συμβάλουν σε συνεργασία με το ΔΣ να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν προβλήματα των νέων χημικών.


Υπενθυμίζονται ορισμένες βασικές πρόνοιες του Καταστατικού:

 

  • Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία με την παρουσία του ½ και ενός ταμιακά τακτοποιημένων μελών. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση απαρτία υπάρχει μισή ώρα μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε τυχόν ψηφοφορίες έχουν όσοι είναι ταμιακά τακτοποιημένοι δηλ. όσοι έχουν καταβάλει τις συνδρομές του τρέχοντος έτους (2016). 

Σημείωση: Για το κατασταστικό πατήστε εδώ


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΧ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies