Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας

Added: 2015-02-27 10:32:04

Επί τη ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΧ έστειλε στον Υπουργό Παιδίας την ακόλουθη επιστολή: 

 

Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣ
Δρα Κώστα Καδή
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού


Έντιμε κύριε Υπουργέ

Θέμα: Οι προβληματισμοί και ανησυχίες της ΠΕΕΧ και για τη θέση της Χημείας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου - Συνέχεια διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Με αφορμή τη συζήτηση των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων, η Παγκύπρια Ένωση Επιστη-μόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) θεωρεί ως υποχρέωσή της να καταθέσει για ακόμη μια φορά προς ε-σάς, τους προβληματισμούς και ανησυχίες της για τα φλέγοντα θέματα της Χημικής Εκπαίδευ-σης στον τόπο μας.


Θεωρούμε επίσης επιβεβλημένη την παρέμβασή μας στο στάδιο αυτό που Ομάδες Ειδικών ασ-χολούνται με τη διαμόρφωση προτάσεων για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το Αναλυτικό Πρόγ-ραμμα.

 

Επισυνάπτουμε αναλυτικά τις θέσεις και προβληματισμούς μας για το θέμα, δηλώνοντας ότι, διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία, επιστημοσύνη και ευαισθησία και ζητούμε να έχουμε, ως ΠΕΕΧ, άμεση εμπλοκή στην όλη διαδικασία.

 

Για την περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση του όλου θέματος, παρακαλούμε όπως διαθέσετε κάποιο χρόνο για να τα συζητήσουμε δια ζώσης, μέσα στο πλαίσιο πάντα της κοινής έγνοιας για τη βελτίωση της ποιότητας της Παιδείας.

 

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

 Δρ Χριστίνα Βαλανίδου

 

Κοινοποίηση
Αντίγραφα :
Επιτροπή για τα Αναλυτικά Προγράμματα
Επιτροπή για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Επιτροπή για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών
Δρα Δημήτρη Μαππούρα, Αναπλ. Επιθεωρητή Χημείας
Δ.Σ. του ΣΥΧΗΚΑ
ΟΕΛΜΕΚ

Επισυνάπτεται έγγραφο με τις θέσεις ΠΕΕΧ στο θέμα
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies