ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Κενή Θέση Εργασίας Νέου Ερευνητή

Added: 2019-06-20 22:18:50

FREDERICK RESEARCH CENTER

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ NΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ – ΧΗΜΕΙΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


Το Frederick Research Center ανακοινώνει μια θέση Νέου Ερευνητή. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με συνολική διάρκεια 12 μήνες και ημερομηνία έναρξης 15 Ιουλίου 2019, η οποία θα χρηματοδοτείται από ερευνητικό έργο κάτω από τα προγράμματα RESTART 2016-2020, του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.


Τίτλος Θέσης: Νέος Ερευνητής


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:


Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου (BSc) και μεταπτυχιακού τίτλου στη χημεία, φαρμακευτική, βιολογικές επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές κυτταρικής βιολογίας και βιοχημείας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο
Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργάνωση και ανάληψη ευθυνών


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:


Εκτέλεση πειραματικού μέρους έργου σχετικά με απομόνωση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση φυτικών εκχυλισμάτων. Συνεργασία με Γενικό Χημείο του Κράτους ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.


ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

 

Ο μισθός θα καθοριστεί αναλόγως προσόντων και του καθεστώτος εργοδότησης. Ο μισθός θα υπόκειται σε εισφορές και αποκοπές για τα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και για τυχόν Φόρο Εισοδήματος. Δεν προβλέπεται 13ος μισθός.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: hsc.cd@frederick.ac.cy, μέχρι την 5η Ιουλίου, 2019 και ώρα 14:30 μμ. Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη με επιλεγμένους αιτητές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies