ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Ετήσια Γενική, Εκλογική και Κατασταστική Συνέλευση 2019

Added: 2019-04-08 00:00:00

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΧ

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2019

  

Αγαπητοί συνάδελφοι,    

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) σας καλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019, στις 6:00 μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Η Γενική Συνέλευση θα είναι και Εκλογική και Καταστατική.   

 

 

Η Γενική, Εκλογική και Καταστατική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη, στο κτίριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΘΕΕ 02) το οποίο στεγάζει το Τμήμα Χημείας, στην αίθουσα Β127 (επίπεδο -1, πτέρυγα Δ).  

 

Το κτίριο των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών βρίσκεται απέναντι από το κτίριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (πατήστε εδώ για το χάρτη)

 

Η Ημερήσια Διάταξη με βάση το Καταστατικό (Άρθρο 13), έχει καθοριστεί ως εξής:


 

 

Ημερήσια Διάταξη:

  

 1. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΧ για το έτος 2018 από τον Πρόεδρο της ΠΕΕΧ Λεόντιο Φιλοθέου
 2. Ενημέρωση για το 13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου - Ελλάδας από τον Πρόεδρο της ΠΕΕΧ Λεόντιο Φιλοθέου.
 3. Οικονομικός απολογισμός για το 2018 από την Ταμία της ΠΕΕΧ Γιώτα Πιέρα
 4. Απολογισμός για τη δράση του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας, από εκπρόσωπο του Τμήματος
 5. Καταστατικές αλλαγές
 6. Οποιοδήποτε θέμα εγγραφεί από τα μέλη με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chemistry.org.cy μέχρι και τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
 7. Γενική Συζήτηση
 8. Εκλογή 9 (εννέα) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΧ
 9. Εκλογή Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Το καταστατικό είναι διαθέσιμο στους πιο κάτω συνδέσμους:   

 

1. Υφιστάμενο καταστατικό

2. Νέο καταστατικό

3. Καταστατικό με τις αλλαγές  

 

Θεωρούμε πολύ σημαντική την παρουσία σας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της δράσης και της παρέμβασης της Ένωσης μας. 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΧ

  


 

Βασικές Πρόνοιες του Καταστατικού

 

 • Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία με την παρουσία του ½ και ενός ταμιακά τακτοποιημένων μελών. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση απαρτία υπάρχει μισή ώρα μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης
 • Δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες έχουν όσοι είναι ταμιακά τακτοποιημένοι για το 2019
 • Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ και η τακτοποίηση θα γίνεται κατά τη διάρκεια της συνέλευσης

    

ΑΡΘΡΟ 21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

21.1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή και αντικατασταθεί με απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης, που συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.1.2.
21.2. Οι τροποποιήσεις ή το νέο καταστατικό ετοιμάζονται από καταστατική επιτροπή, την οποία ορίζει το Δ.Σ. Η καταστατική επιτροπή κοινοποιεί στα μέλη ή δημοσιεύει στο περιοδικό της Ένωσης τις τροποποιήσεις ή το νέο καταστατικό, ένα μήνα πριν από την Καταστατική Συνέλευση.
21.3. Η Καταστατική Συνέλευση αποτελεί απαρτία όταν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) των ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Καταστατική Συνέλευση αναβάλλεται για μια βδομάδα και όσα μέλη παραβρεθούν αποτελούν απαρτία.
21.4. Μια τροποποίηση θεωρείται εγκριμένη όταν ψηφιστεί από τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης.
21.5. Για την τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 του συνόλου των μελών του.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies