ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Καταστατική Συνέλευση ΠΕΕΧ

Added: 2019-04-08 00:00:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Λευκωσία, 8 Μαίου 2019

  

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8 Απριλίου 2019


Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) σας καλεί σε καταστατική συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 8 Μαίου 2019, στις 6:00μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Η Καταστατική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη, στο κτίριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΘΕΕ 02) το οποίο στεγάζει το Τμήμα Χημείας, στην αίθουσα Β127 (επίπεδο -1, πτέρυγα Δ).


Η Καταστατική Συνέλευση αποτελεί απαρτία όταν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) των ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Καταστατική Συνέλευση θα αναβληθεί για μια μια βδομάδα και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαίου 2019, στις 6:00μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο κτίριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΘΕΕ 02) το οποίο στεγάζει το Τμήμα Χημείας, στην αίθουσα Β127 (επίπεδο -1, πτέρυγα Δ).


Το καταστατικό είναι διαθέσιμο στους πιο κάτω συνδέσμους:


1. Υφιστάμενο καταστατικό

2. Νέο καταστατικό

3. Καταστατικό με τις αλλαγές

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΧ

 ΑΡΘΡΟ 21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


21.1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή και αντικατασταθεί με απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης, που συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.1.2.
21.2. Οι τροποποιήσεις ή το νέο καταστατικό ετοιμάζονται από καταστατική επιτροπή, την οποία ορίζει το Δ.Σ. Η καταστατική επιτροπή κοινοποιεί στα μέλη ή δημοσιεύει στο περιοδικό της Ένωσης τις τροποποιήσεις ή το νέο καταστατικό, ένα μήνα πριν από την Καταστατική Συνέλευση.
21.3. Η Καταστατική Συνέλευση αποτελεί απαρτία όταν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) των ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Καταστατική Συνέλευση αναβάλλεται για μια βδομάδα και όσα μέλη παραβρεθούν αποτελούν απαρτία.
21.4. Μια τροποποίηση θεωρείται εγκριμένη όταν ψηφιστεί από τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης.
21.5. Για την τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 του συνόλου των μελών του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies