ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Ανάγκη για άμεση ανέγερση Νέου κτηρίου για το ΓΧΚ

Added: 2017-03-13 09:18:20

Απογοητευτική και επικίνδυνη η κατάσταση κτηρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ)
Ανάγκη για άμεση ανέγερση Νέου κτηρίου για το ΓΧΚ

 

Σχετικά με το θέμα που έφερε στη δημοσιότητα η Διευθύντρια του ΓΚΧ ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής και είδε το φως της δημοσιότητας, η ΠΕΕΧ, μελετώντας την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δηλώνει τα εξής:

 

  1. Ενώ είναι υποχρεωτική η ανέγερση αντισεισμικών οικιών και άλλων οικοδομημάτων ένα κτήριο πολύ σημαντικό για την ορθολογιστική λειτουργία των μηχανισμών επιστημονικού ελέγχου και ποιότητας, απαραίτητων για την υγεία των πολιτών και την ασφάλεια του κράτους, όπως είναι το ΓΧΚ, έχει αφεθεί να λειτουργεί χωρίς αντισεισμική θωράκιση και στο έλεος της τύχης και των ευχολογίων αν θα συμβεί ή όχι σεισμός! Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η αδιαφορία για τους κινδύνους που εγκυμονεί η συνέχιση της παρούσας κατάστασης.
  2. Σημειώνεται ότι το ΓΧΚ, που βρίσκεται στην καρδιά μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής της Λευκωσίας, είναι το μόνο από τα μη αντισεισμικά κυβερνητικά κτήρια, όπου φυλάγονται ραδιενεργές, τοξικές, εύφλεκτες και καρκινογόνες ουσίες και γειτνιάζει με νοσοκομεία, σχολεία, με επιπτώσεις κατανοητές στον κάθε από ένα τυχόν ατύχημα.
  3. Λόγω της στενότητας χώρου το ΓΧΚ έχει εργαστήρια διάσπαρτα σε διάφορα άλλα κτήρια γεγονός που δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά και διαδικαστικά προβλήματα - αφού υποχρεωτικά γίνεται μεταφορά αντιδραστηρίων αερίων, κλπ. και πρέπει ταυτόχρονα να εφαρμόζει την παροχή πολύ ψηλού επιπέδου υπηρεσιών που επιβάλει το Πρότυπο ISO 17025 - όπου είναι διαπιστευμένα και τα 21 εργαστήρια του.
  4. Εκτός από τους κινδύνους που τίθενται στον περιβάλλοντα χώρο, υπάρχουν και κίνδυνοι ασφάλειας και υγείας για το ίδιο το προσωπικό λόγω και της χρησιμοποίησης «παραγκών» από την έλλειψη κατάλληλων χώρων, όπως αποθηκευτικών χώρων, χώρων επεξεργασίας δειγμάτων, χώρων αποβλήτων, χώρων συντήρησης και διόρθωσης εξοπλισμού.
  5. Η Κύπρος ως κράτος μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένη με το ΓΚΧ να προβαίνει σε ελέγχους για να εφαρμόζονται οι διάφορες Οδηγίες και Κανονισμοί που στόχο έχουν εκτός από τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις της στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών. Οι συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις του ΓΧΚ για νέες παραμέτρους ελέγχου που πρέπει να καλύπτει λόγω της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της ΕΕ παρεμποδίζεται λόγω της στενότητας χώρου.
  6. Το ΓΧΚ εξυπηρετεί σχεδόν όλα τα Τμήματα όλων των Υπουργείων, τους Δήμους, αλλά και την Εθνική Φρουρά. Είναι λυπηρό λόγω της έλλειψης κατάλληλων χώρων και της στενότητας και απουσίας προδιαγραφών των υφιστάμενων εργαστηριακών χώρων, να παρατηρούνται τα εξής:
  • Οι Ευρωπαίοι αξιολογητές του ΓΧΚ από τη μια να εκθειάζουν το επιστημονικό έργο του ΓΧΚ, και από την άλλη να δηλώνουν απογοήτευση για την κατάστασή του κτιρίου του!
  • Το ΓΧΚ να χάνει εισοδήματα από την απόρριψη προτάσεων συνεργασίας και εκπαίδευσης προσωπικού από γειτονικές και άλλες χώρες καθώς και προτάσεων για εξειδικευμένες αναλύσεις για τις οποίες διαθέτει την υποδομή και το επιστημονικό προσοντούχο και εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Να περιορίζονται οι δυνατότητες απορρόφησης περισσότερων ευρωπαϊκών κονδυλίων και εργοδότησης Κυπρίων ερευνητών.


Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι η σημερινή κτηριακή κατάσταση του ΓΧΚ δεν ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα και τη σημαντικότητα του επιστημονικού έργου που επιτελεί, ούτε και στην επιδιωκόμενη προσφορά ποιότητας στους ελέγχους για προστασία της υγείας και της ασφάλειας πολιτών, αλλά ούτε και στην ποιότητα που απαιτούν οι υποχρεώσεις του Κράτους έναντι της ΕΕ και στο όραμα ανάπτυξης επιστημονικής συνεργασίας.

 

Ως εκ τούτου επιβάλλεται άμεσα να ληφθούν αποφάσεις και να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες για ανέγερση Νέου Κτηρίου του ΓΧΚ, παρακάμπτοντας όλα τα εμπόδια που τίθενται και να προωθηθεί προς υλοποίηση το έργο ανέγερσης του όσο το δυνατό πιο σύντομα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies