ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017

Added: 2017-03-01 23:37:26

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΕΧ 2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) σας καλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που φέτος είναι και εκλογική, την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017, στις 18.30, στην αίθουσα Αφροδίτη του ξενοδοχείου Κλεοπάτρα, στη Λευκωσία.

 

Η Ημερήσια Διάταξη με βάση το Καταστατικό (Άρθρο 13), έχει καθοριστεί ως εξής:

 

Ημερήσια Διάταξη:

 

  1. Απολογισμός δράσης ΔΣ της ΠΕΕΧ από την Πρόεδρο της ΠΕΕΧ, Δρ Χριστίνα Βαλανίδου

  2. Οικονομική Έκθεση, από τον Ταμία της ΠΕΕΧ, κ. Λεόντιο Φιλοθέου

  3. Σύντομη Ενημέρωση για τη Δράση τους από Εκπροσώπους των Τμημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Νέων Χημικών

  4. Οποιοδήποτε θέμα εγγραφεί από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.1 του Καταστατικού, μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2017 (στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chemistry.org.cy)

  5. Γενική Συζήτηση

  6. Εκλογή των εννέα (9) Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου


Το ΔΣ θεωρεί σημαντική την παρουσία των συναδέλφων καθώς τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Χημικοί στους διάφορους τομείς έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα με την παρούσα οικονομική κρίση. Είναι καθοριστικής σημασίας η επαναδραστηριοποίηση συναδέλφων που για διάφορους λόγους δεν συμμετείχαν για αρκετό καιρό στις δραστηριότητες της ΠΕΕΧ.

 

Ελπίζουμε στη προσέλευση νέων χημικών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

 

Υπενθυμίζονται ορισμένες βασικές πρόνοιες του Καταστατικού:

 

  • Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία με την παρουσία του ½ και ενός ταμιακά τακτοποιημένων μελών. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση απαρτία υπάρχει μισή ώρα μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης

  • Δικαίωμα συμμετοχής σε τυχόν ψηφοφορίες έχουν όσοι είναι ταμειακά τακτοποιημένοι. Όσοι δηλαδή έχουν καταβάλει τις συνδρομές του τρέχοντος έτους (2017). Ενημερώνουμε όσους υπήρξαν μέλη της ΠΕΕΧ παλιότερα ότι από το 2012 με αλλαγές του καταστατικού η ιδιότητα του πλήρους μέλους αποκτάται με πληρωμή της συνδρομής για το τρέχον έτος (20 Ευρώ για όλα τα μέλη της ΠΕΕΧ). Δεν απαιτείται η αποπληρωμή προηγουμένων ετών.

 

Καταστατικό ΠΕΕΧ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies