ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Δημόσια διαβούλευση για την προτεινόμενη απαγόρευση της χημικής ουσίας PFOA

Added: 2015-03-21 00:00:00

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ενημερώσει τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο έχει υποβληθεί πρόταση για εισαγωγή νέου περιορισμού στη χρήση της χημικής ουσίας πενταδεκαφθοροοκτανοϊκό οξύ (Pentadecafluorooctanoic acid-PFOA), καθώς και των αλάτων της, των προϊόντων αποικοδόμησης της και συγκεκριμένων συγγενικών της χημικών ουσιών. Ο προτεινόμενος περιορισμός θα ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH).

 

Το PFOA (αρ. ΕΚ 206-397-9) χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή φθοριωμένων πλαστικών, στην φωτογραφική βιομηχανία και ως τασιενεργό σε ημιαγώγιμα προϊόντα. Οι συγγενικές με το PFOA χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται σε πυροσβεστικά υλικά, προϊόντα διαβροχής, καθαριστικά, υφάσματα, δέρματα, χάρτινα προϊόντα (π.χ. συσκευασίες τροφίμων), χρώματα, βερνίκια, γόμες, κεριά δαπέδου κ.ά. Η προτεινόμενη απαγόρευση καλύπτει την παρασκευή και τη διάθεση των εν λόγω χημικών ουσιών στην Ευρωπαϊκή αγορά και τη χρήση τους σε μείγματα ή αντικείμενα σε ποσοστό πέραν των 2 ppb. Ο περιορισμός απαγόρευσης προτείνεται επειδή το PFOA και οι συγγενικές του χημικές ουσίες χαρακτηρίζονται ως Έμμονες, Βιοσυσσωρευτικές και Τοξικές και επειδή αποικοδομούνται σε ουσίες με αντίστοιχες ιδιότητες που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Επιπλέον αποδείχθηκε ότι το PFOA και οι συγγενικές του χημικές ουσίες είναι τοξικές για την αναπαραγωγή και επηρεάζουν τα επίπεδα χοληστερόλης στους ανθρώπους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον φάκελο του προτεινόμενου περιορισμού και να υποβάλουν σχόλια, τόσο για τον προτεινόμενο περιορισμό όσο και για τις προτεινόμενες εναλλακτικές ουσίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA):

 

http://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων είναι η 17η Ιουνίου 2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609, 22405608.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies