ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

Το Καταστατικό της ΠΕΕΧ προβλέπει για τη δημιουργία Τμημάτων (Divisions), για μια διακριτή και σημαντική περιοχή της Χημείας με ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο.

 

Η εισήγηση για τη δημιουργία Τμήματος για τη Διασφάλιση της Ποιότητας παρουσιάστηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΧ του 2014 και έγινε, κατ΄αρχή, δεκτή υπό την αίρεση τεκμηρίωσης ενδιαφέροντος από επαρκή αριθμό μελών. Μπορεί παράλληλα να αξιοποιηθεί και η συμβολή συναδέλφων συναφών ειδικοτήτων, μη μελών της ΠΕΕΧ. Η τελική απόφαση λήφθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΧ, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015.

 

Εκτιμάται ότι αυτή η εξέλιξη θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για νέους συναδέλφους, με τη μεταφορά γνώσης και εμπειριών, ενισχύοντάς τους στην επαγγελματική τους πορεία. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση της ΠΕΕΧ ενώ, παράλληλα, η συμμετοχή και εκπροσώπηση στη Eurachem και σε άλλα δίκτυα θα μπει σε περισσότερο ορθολογική βάση.

 

Ως Διασφάλιση Ποιότητας ορίζεται…
Μέρος της διαχείρισης ποιότητας που επικεντρώνεται στην παροχή εμπιστοσύνης ότι οι απαιτήσεις για την ποιότητα ικανοποιούνται (Πρότυπο ISO 9000:2005).

 

Oι μέχρι τώρα δράσεις

Η ΠΕΕΧ καταγράφει μια σημαντική μέχρι τώρα δράση σε σχέση με τα θέματα διασφάλισης ποιότητας, στο πλαίσιο τόσο της Εurachem και της EuChEMS όσο και σειράς Συνεδρίων Χημείας Κύπρου-Ελλάδας. Το 1997 δημιουργήθηκε η Επιτροπή Κύπρου της Eurachem η οποία σε σύντομο διάστημα εντάχθηκε στη Εurachem (Μάϊος 1997). Η Επιτροπή αυτή δεν κατόρθωσε να μαζικοποιηθεί. Η εισήγηση για δημιουργία του Τμήματος για τη Διασφάλιση της Ποιότητας, βασίζεται στην αξιοποίηση της μέχρι τώρα εμπειρίας.

 

Στόχοι
• Η αλληλοενημέρωση
• Η ενεργοποίηση νέων συνάδελφων και η ενίσχυσή τους στην επαγγελματική τους πορεία
• Η ενεργός και συνεχής παρουσία σε τοπικές δράσεις και το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
• Η μεταφορά της γνώσης και εμπειρίας
• Η θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης στη Eurachem και άλλα συναφή ευρωπαϊκά δίκτυα

 

Τομείς ενδιαφέροντος
• Εργαστηριακός έλεγχος
- Αναλυτικά εργαστήρια
- Κλινικά εργαστήρια
- Μικροβιολογικά εργαστήρια
- Δικανικά εργαστήρια
- Μετρολογία στη Χημεία
• Διαχείριση Ποιότητας/Συστήματα Ποιότητας στη βιομηχανία (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.)

 

Πλαίσιο Λειτουργίας - Μέσα
• Kαταστατικό ΠΕΕΧ (Άρθρο 18.1)
• Επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδα)–ειδικές αναφορές, Νewsletter
• Σύνδεση με ιστοσελίδες Eurachem, Eurolab
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων
• Αξιοποίηση δυνατοτήτων (εκπαιδευτικών και άλλων) στο πλαίσιο συνεργασίας με
το IRMM

 

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα/φορείς
Εurachem
EuCheMS
Eurolab (με τη συμμετοχή στο CyprusLab)

Σημείωση: Η λειτουργία του Τμήματος ουδόλως θα ανταγωνίζεται το CyprusLab που αποτελεί ένωση εργαστηρίων (σημ.: επίκειται η εκπροσώπησή του στο ΔΣ του ΚΟΠΠ). Το Τμήμα (όπως και η μέχρι τώρα Επιτροπή Εurachem Kύπρου) έχει, ως μέλη του, άτομα.

 

Ορισμένες επίκαιρες προκλήσεις
Συμμετοχή
• στη διαμόρφωση κειμένων
• στην αναθεώρηση των Guides της Εurachem
• στην αναθεώρηση του ISO 17025

Mεταφράσεις/ Αξιοποίηση ενημερωτικών φυλλαδίων
Αξιοποίηση εκδόσεων και υλικού από εκπαιδευτικά προγράμματα
Διαμόρφωση θέσεων σε τρέχουσες εξελίξεις

 

Τα μέλη της προσωρινής επιτροπής και τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι τα πιο κάτω:
- Δέσποινα Χαραλάμπους despinacharalambous@yahoo.co.uk
- Κωνσταντίνα Καπνίση-Χριστοδούλου ckapni1@ucy.ac.cy
- Κυριάκος Τσιμίλλης ktsimillis@cytanet.com.cy

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies