ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Ποιοι είμαστε

10+1 χρήσιμες πληροφορίες για την Παγκύπρια Ένωσης Επιστημόνων Χημικών

 1. Η Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) ιδρύθηκε το 1960, σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 2. Αποτελεί τον Επιστημονικό, Επαγγελματικό και Συνδικαλιστικό φορέα των Κυπρίων Χημικών και προστατεύει το επάγγελμα του Χημικού, μέσω του Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών 
 3. Αριθμεί πέραν των 800 μελών από όλους τους τομείς της Χημείας στην Κύπρο και δημιουργεί δίαυλους επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων ανάμεσα στους χημικούς στην Κύπρο.
 4. Η ΠΕΕΧ είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε όλους φορείς της Χημείας στην Κύπρο: Πανεπιστήμια, Γενικό Χημείο, Εκπαίδευση, Εργαστήρια, Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα. 
 5. Στην ΠΕΕΧ λειτουργούν Τμήματα με συγκεκριμένους τομείς ευθύνης, όπως για παράδειγμα το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο αναπτύσσει έντονη δράση στον τομεά του. 
 6. Η ΠΕΕΧ εκδίδει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στα μέλη της το ηλεκτρονικό έντυπο «ΠΕΡΙ ΧΗΜΕΙΑΣ».
 7. Στη διεθνή δράση της η ΠΕΕΧ εκπροσωπεί την Κύπρο στη EuChemS, στην Eurachem και στην IUPAC.
 8. Ο σημαντικός ρόλος της ΠΕΕΧ αναγνωρίζεται από το κράτος, αφού το Δ.Σ. της ΠΕΕΧ ορίζει μέλη της Ένωσης, ως ex officio μέλη σε αριθμό Συμβουλευτικών Σωμάτων.
 9. H ΠΕΕΧ έχει την ευθύνη της διοργάνωσης των Ολυμπιάδων Χημείας.
 10. H ΠΕΕΧ συμμετέχει και διοργανώνει σειρά δράσεων για τα μέλη της, εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους τους ενδιαφερόμενους, επιστημονικά συνέδρια αλλά και ανοιχτές ημερίδες για το ευρύτερο κοινό.
 11. Η ΠΕΕΧ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από εκλογική γενική συνέλευση των μελών της.


Παρουσίαση Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών

Καταστατικό Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών

10+1 χρήσιμες πληροφορίες για την Παγκύπρια Ένωσης Επιστημόνων Χημικών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies