ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Νομοθεσία

Η ΠΕΕΧ, όντας ο βασικός επαγγελματικός σύλλογος των Χημικών της Κύπρου, προωθεί τα συμφέροντα των Χημικών και προσπαθεί με κάθε τρόπο να προστατεύσει το επάγγελμα του Χημικού. Μετά από πολύχρονες προσπάθειες, η ΠΕΕΧ κατόρθωσε να ετοιμασθεί η σχετική νομοθεσία για τον Νόμο Εγγραφής Χημικών 157/88, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1988. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, όλοι οι χημικοί ή πτυχιούχοι πανεπιστημίων σε συναφείς κλάδους ή κάτοχοι συναφών προσόντων μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Χημικών.

 

Οι αιτήσεις εγγραφής στον κατάλογο εξετάζονται από το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών, που αποτελείται από 3 μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και 4 μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΧ. Σύμφωνα με τον Νόμο Εγγραφής Χημικών «κανείς δεν δικαιούται να κάνει χημικές αναλύσεις αν δεν είναι εγγεγραμμένος στους καταλόγους των Χημικών, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που καθορίζονται δια νόμου». Αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Χημικών μπορούν να γίνονται από τους ενδιαφερόμενους σε ειδικά έντυπα που παρέχονται από το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών.
 

Νόμος Εγγραφής Χημικών 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies