ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Αίτηση Εγγραφής

Το έντυπο αίτησης για Εγγραφή στο Μητρώο Χημικών πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή είτε ταχυδρομικών, είτε μέσω φαξ είτε μέσω e-mail με βάση τα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: 

 

Το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών έχει ως έδρα του το Γενικό Χημείο του Κράτους:

 

44 Κίμωνος, 1451 Λευκωσία
Tαχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 28648, 2081 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: 22809111/ 99621439/ 22809122
Φαξ: 22316434
E-mail: 
sglsnif@cytanet.com.cy / vasso@kriticos.com.cy / ypiera@sgl.moh.gov.cy


Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: 

 

  • πιστοποιητικό γέννησης/ ή φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας/ ή του διαβατηρίου
  • πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης
  • πιστοποιημένο αντίγραφο του πτυχίου/πιστοποιητικού/διπλώματος στη Χημεία ή άλλη σχετική επιστήμη που εγκρίνει το Συμβούλιο
  • πιστοποιημένο αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων του πιο πάνω αναφερόμενου πτυχίου/πιστοποιητικού/διπλώματος ∙ 
  • δύο πρόσφατες φωτογραφίες (η μια πρέπει να επισυναφθεί στο έντυπο αίτησης)
  • τέλος εγγραφής €40.00.

 

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για την εγγραφή του εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.


Έντυπα αίτησης

 

Έντυπο αίτηση εγγραφής

Application form for registration


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies