ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Ποιοι είμαστε

Άσκηση του Επαγγέλματος του Χημικού


Περιγραφή


Για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο όρος «χημικός» αναφέρεται σε πρόσωπα που εκτελούν χημικές αναλύσεις.


Κριτήρια Επιλεξιμότητας


Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί από το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 

  • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο ∙
  • κατέχει Πανεπιστημιακό τίτλο ή ισοδύναμο προσόν που εκδόθηκε από πανεπιστήμιο, ή ισότιμο ίδρυμα στα αντικείμενα της Χημείας, Βιοχημείας, Χημείας Τροφίμων, Κλινικής Χημείας, της Επιστήμης και Τεχνολογία Τροφίμων ή άλλων Χημικών Τεχνολογιών, της Χημικής Μηχανικής, Περιβαλλοντικής Χημείας και Τεχνολογίας ή άλλου συναφούς κλάδου, νοουμένου ότι το πτυχίο του αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ∙
  • είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα.

 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 

 

Το έντυπο αίτησης για Εγγραφή στο Μητρώο Χημικών μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή:

 

Το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών έχει ως έδρα του το Γενικό Χημείο του Κράτους :

44 Κίμωνος, 1451 Λευκωσία
Tαχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 28648, 2081 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: +357 - 22809111, 99-621439, +357 – 22809122
Φαξ: + 357 – 22316434
Ηλ. Ταχ.: stelgian@spidernet.com.cy or vasso@kriticos.com.cy or ypiera@sgl.moh.gov.cyΤο έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: 

 

  • πιστοποιητικό γέννησης/ ή φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας/ ή του διαβατηρίου
  • πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης
  • πιστοποιημένο αντίγραφο του πτυχίου/πιστοποιητικού/διπλώματος στη Χημεία ή άλλη σχετική επιστήμη που εγκρίνει το Συμβούλιο
  • πιστοποιημένο αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων του πιο πάνω αναφερόμενου πτυχίου/πιστοποιητικού/διπλώματος ∙ 
  • δύο πρόσφατες φωτογραφίες (η μια πρέπει να επισυναφθεί στο έντυπο αίτησης)
  • τέλος εγγραφής €40.00.

 

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για την εγγραφή του εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.


Έντυπα αίτησης

 

 

Έντυπο άιτησης στα Ελληνικά

Έντυπο άιτησης στα Αγγλικά


 Υποχρεώσεις και Εποπτεία

 

 

Οι εγγεγραμμένοι χημικοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του νόμου περί Εγγραφής Χημικών (αρ. 157/88), όπως τροποποιείται περιοδικώς.

 

Το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών είναι το αρμόδιο σώμα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στους εγγεγραμμένους χημικούς και για την επιβολή ποινών όπως η διαγραφή εγγεγραμμένου χημικού από το Μητρώο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies