ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Το Συμβούλιο

Άσκηση του Επαγγέλματος του Χημικού


Περιγραφή


Για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

 


Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι:

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή είναι πολίτης κράτους μέλους·

(β) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα· και

(γ) κατέχει δίπλωμα, πτυχίο ή τίτλο Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου ή Κολεγίου στη Χημεία ή σε κλάδο αυτής, το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 


  Υποχρεώσεις και Εποπτεία

 Οι εγγεγραμμένοι χημικοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του νόμου περί Εγγραφής Χημικών (αρ. 157/88), όπως τροποποιείται περιοδικώς.

 Το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών είναι το αρμόδιο σώμα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στους εγγεγραμμένους χημικούς και για την επιβολή ποινών όπως η διαγραφή εγγεγραμμένου χημικού από το Μητρώο.

 


Η νομοθεσία

Ο περί Εγγραφής Χημικών Νόμος του 1988 (157/1988)

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies